355,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-33  орсон.

195,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд:  Сарнай - 17  орсон.

151,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд:  Сарнай - 9, ромашка - 4  орсон.

115,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай-9  орсон.

78,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-4, бөөрөнхий ромашка-3 орсон.

435,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-41  орсон.

90,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Лили-5  орсон.

133,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон. 

Баглаанд: Сарнай - 9, Од - 3 орсон.

106,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Ромашка-9  орсон.

175,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-15 орсон.

177,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-4, сарнай-13 орсон.

100,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Башир - 15  орсон.

Уншиж байна...