250,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 21  орсон.

121,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 3, зэрлэг сарнай - 4, ромашка - 3, жимс - 2  орсон.

226,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон. 

Баглаанд: Сарнай - 17, башир - 3, хонин нүдэн - 1  орсон.

205,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 17 орсон.

435,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 39 орсон.

123,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 1, зэрлэг сарнай - 2, лили - 2, ромашка - 3, башир - 4  орсон.

107,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 1, зэрлэг сарнай - 4, хонин нүдэн - 3, ромашка - 2, мини сарнай - 1  орсон.

601,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай - 26, башир - 22, ромашка - 19  орсон.

250,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 21 орсон.

270,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Ромашка  - 25  орсон.

223,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 5, зэрлэг сарнай - 6, башир - 2, жимс - 5, ромашка - 5  орсон.

97,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Башир - 1, ромашка - 8  орсон.

Уншиж байна...