1,050,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 99 орсон.

290,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 21, башир - 8  орсон.

451,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай - 8, ромашка - 29, хонин нүдэн - 10  орсон.

413,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Лили - 9, башир - 15, ромашка - 17  орсон.

281,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай - 4, ромашка - 18, жимс - 2, бөөрөнхий ромашка - 5  орсон.

540,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 49 орсон.

159,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 7, лили - 2, од - 4  орсон.

240,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай - 25 орсон.

1,050,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 99 орсон.

142,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай - 2, ромашка - 7, бөөрөнхий ромашка - 4  орсон.

372,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 16, зэрлэг сарнай - 9, ромашка - 10  орсон.

2,070,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 201 орсон. 

Уншиж байна...