Flowers for Leo

        Бүх зурхайн ордуудын дотроос хамгийн манлайлагч, бүтээлч, илүү нээлттэй Арслангийн ордныхон бол бас сайхан сэтгэлтэй, өгөөмөр, сэтгэл татмаар хүмүүс юм. Хүчирхэг, шударга, өөртөө итгэлтэй, сүр жавхлантай тэд маш их бодож, том үйлдэл хийдэг.

        Арслангийн ордныхны анхаарлыг татахын тулд  тэдний уудам сэтгэл зүрх бүхий шинж чанарт нь тохирсон цэцгийн баглааг сонгоорой. – Сэтгэл булаам наранцэцгүүдээр  дүүргэсэн баглаа яг тохирно. Аз жаргал, дулаан илчийн бэлгэдэл наранцэцэг нь Арслангийн ордныхны өөртөө итгэлтэй, хүчтэй байдал болон тэдний элдэв маяггүй, хайрламаар чанар аль алиныг нь тодотгож өгдөг.

 

       The most dominant, spontaneously creative and extroverted of all the zodiac signs, Leos are also warmhearted, generous and loving. Strong, honorable, self-confident and dignified, they think a lot and act big.

       Choose a floral arrangement for Leos that matches this sign’s big hearted personality – like a flower bouquet filled with attention-grabbing sunflowers. Symbolism rooted in happiness and warmth, sunflowers capture both the Leo’s confidence and strength as well as their unfussy, loving spirit.

Уншиж байна...