250,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 21  орсон.

355,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-33  орсон.

195,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд:  Сарнай - 17  орсон.

151,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд:  Сарнай - 9, ромашка - 4  орсон.

115,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай-9  орсон.

191,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 9, зэрлэг сарнай - 7, башир - 5 орсон.

230,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 21  орсон.

121,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 3, зэрлэг сарнай - 4, ромашка - 3, жимс - 2  орсон.

435,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-41  орсон.

133,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон. 

Баглаанд: Сарнай - 9, Од - 3 орсон.

175,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-15 орсон.

177,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-4, сарнай-13 орсон.

Уншиж байна...