150,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Ромашка-9  орсон.

405,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон. 

Баглаанд:  Ромашка - 23  орсон.

165,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-5, ромашка-4 орсон.

175,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Ромашка-9  орсон.

265,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Ромашка-15  орсон.

145,000₮


Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Хонин нүдэн-5, ромашка-4, од-2  орсон.

176,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Балжингарав  - 17  орсон.

194,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Ромашка - 5, хонин нүдэн  - 5, башир - 7  орсон.

200,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд:  Сарнай - 13, ромашка - 2  орсон.

145,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд:  Ромашка - 6, балжингарав - 5  орсон.

411,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-12, ромашка-13 орсон.

230,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-5, сарнай-5, ромашка-5 орсон.

Уншиж байна...