151,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд:  Сарнай - 9, ромашка - 4  орсон.

106,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Ромашка-9  орсон.

98,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-2, лили-2, ромашка-3  орсон.

226,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Балжингарав - 5, ромашка - 4, сарнай - 9, цээнэ - 3, башир - 2  орсон.

111,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай-5, ромашка-2, мини сарнай-2  орсон.

220,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-6, бөөрөнхий ромашка-5, ромашка-4, мини башир-8, од-4  орсон.

209,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай  - 9, ромашка - 6, башир - 4, мини башир - 4  орсон.

171,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-3, бөөрөнхий ромашка-5, ромашка-4, лили-3  орсон.

123,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 1, зэрлэг сарнай - 2, лили - 2, ромашка - 3, башир - 4  орсон.

107,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 1, зэрлэг сарнай - 4, хонин нүдэн - 3, ромашка - 2, мини сарнай - 1  орсон.

451,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай - 8, ромашка - 29, хонин нүдэн - 10  орсон.

601,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай - 26, башир - 22, ромашка - 19  орсон.

Уншиж байна...