78,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-4, бөөрөнхий ромашка-3 орсон.

234,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 11, башир - 11, бөөрөнхий ромашка - 7  орсон.

158,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Бөөрөнхий ромашка  - 19 орсон.

148,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд:  Сарнай - 7, бөөрөнхий ромашка - 5, жимс - 3  орсон.

220,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-6, бөөрөнхий ромашка-5, ромашка-4, мини башир-8, од-4  орсон.

99,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Мини башир-5, Бөөрөнхий ромашка-3, Балжингарав-4 орсон.

346,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-5, сарнай-13, лили-6, бөөрөнхий ромашка-3, башир-8  орсон.

171,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-3, бөөрөнхий ромашка-5, ромашка-4, лили-3  орсон.

190,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Башир - 7, жимс - 4, бөөрөнхий ромашка - 5, ромашка - 5, тариан түрүү - 21, навч  орсон.

265,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-5, лили-9, башир-4, бөөрөнхий ромашка-5  орсон.

176,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай-14, бөөрөнхий ромашка-3 орсон.

194,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 8, бөөрөнхий ромашка - 4, башир - 6, ромашка - 2, жимс - 3  орсон.

Уншиж байна...