191,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 9, зэрлэг сарнай - 7, башир - 5 орсон.

234,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 11, башир - 11, бөөрөнхий ромашка - 7  орсон.

100,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Башир - 15  орсон.

104,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Мини башир-2, башир-9, жимс-4  орсон.

154,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд:  Сарнай - 8, зэрлэг сарнай - 3, башир - 5  орсон.

226,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Балжингарав - 5, ромашка - 4, сарнай - 9, цээнэ - 3, башир - 2  орсон.

ШИНЭ
122,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Хонин нүдэн - 3,  зэрлэг сарнай - 3, сарнай - 2, башир - 7  орсон.

290,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 21, башир - 8  орсон.

92,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Мини башир-11, од-2  орсон.

106,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд:  Сарнай - 3, хонин нүдэн - 3, башир - 3, жимс - 3  орсон.

209,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай  - 9, ромашка - 6, башир - 4, мини башир - 4  орсон.

210,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Башир  - 37  орсон.

Уншиж байна...