220,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-6, бөөрөнхий ромашка-5, ромашка-4, мини башир-8, од-4  орсон.

99,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Мини башир-5, Бөөрөнхий ромашка-3, Балжингарав-4 орсон.

209,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай  - 9, ромашка - 6, башир - 4, мини башир - 4  орсон.

265,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-5, лили-9, башир-4, бөөрөнхий ромашка-5  орсон.

ШИНЭ
180,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Мини башир - 6, мини лили - 5, сарнай - 9   орсон.

90,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Башир-13  орсон.

107,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд:  Сарнай - 5, мини башир - 4, од - 2  орсон.

235,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай  - 19, мини башир - 4   орсон.

374,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай  - 4, мини сарнай - 8, хонин нүдэн - 7, мини башир - 4, ромашка - 7, башир - 14, виолэт - 6   орсон.

498,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Мини сарнай - 15, зэрлэг сарнай - 21, мини башир - 9, сарнай - 10  орсон.

158,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай - 4, бөөрөнхий ромашка - 3, башир - 7, жимс - 2, од  3  орсон.

248,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 8, мини башир - 12, мини сарнай - 7  орсон.

Уншиж байна...