121,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 3, зэрлэг сарнай - 4, ромашка - 3, жимс - 2  орсон.

104,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Мини башир-2, башир-9, жимс-4  орсон.

148,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд:  Сарнай - 7, бөөрөнхий ромашка - 5, жимс - 3  орсон.

100,000₮


Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Мини сарнай-3, сарнай-3, жимс-3  орсон.

106,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд:  Сарнай - 3, хонин нүдэн - 3, башир - 3, жимс - 3  орсон.

190,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Башир - 7, жимс - 4, бөөрөнхий ромашка - 5, ромашка - 5, тариан түрүү - 21, навч  орсон.

194,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 8, бөөрөнхий ромашка - 4, башир - 6, ромашка - 2, жимс - 3  орсон.

223,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 5, зэрлэг сарнай - 6, башир - 2, жимс - 5, ромашка - 5  орсон.

138,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-8, бөөрөнхий ромашка-3, жимс-2  орсон.

135,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-7, бөөрөнхий ромашка-4, жимс-2  орсон.

281,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай - 4, ромашка - 18, жимс - 2, бөөрөнхий ромашка - 5  орсон.

249,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Бөөрөнхий ромашка-5, башир-9, жимс-3, ромашка-14  орсон.

Уншиж байна...