191,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 9, зэрлэг сарнай - 7, башир - 5 орсон.

121,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай - 3, зэрлэг сарнай - 4, ромашка - 3, жимс - 2  орсон.

78,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-4, бөөрөнхий ромашка-3 орсон.

177,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-4, сарнай-13 орсон.

98,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-2, лили-2, ромашка-3  орсон.

154,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд:  Сарнай - 8, зэрлэг сарнай - 3, башир - 5  орсон.

ШИНЭ
122,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Хонин нүдэн - 3,  зэрлэг сарнай - 3, сарнай - 2, башир - 7  орсон.

123,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 1, зэрлэг сарнай - 2, лили - 2, ромашка - 3, башир - 4  орсон.

107,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 1, зэрлэг сарнай - 4, хонин нүдэн - 3, ромашка - 2, мини сарнай - 1  орсон.

200,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-5, сарнай-9, ромашка-5  орсон.

147,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-4, сарнай-9 орсон.

153,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-6, сарнай-5, лили-2 орсон.

Уншиж байна...