265,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-13, Балжингарав-8    орсон.

182,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-4, сарнай-9 орсон.

179,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд:  Башир-5, зэрлэг сарнай-8  орсон.

165,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-5, ромашка-4 орсон.

411,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-12, ромашка-13 орсон.

230,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-5, сарнай-5, ромашка-5 орсон.

380,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-10, сарнай-19 орсон.

Уншиж байна...