133,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон. 

Баглаанд: Сарнай - 9, Од - 3 орсон.

220,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-6, бөөрөнхий ромашка-5, ромашка-4, мини башир-8, од-4  орсон.

92,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Мини башир-11, од-2  орсон.

127,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд:  Сарнай - 9, од - 2  орсон.

ШИНЭ
91,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Хонин нүдэн - 9, од - 2  орсон.

196,000₮


Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-6, лили-3, ромашка-6, од-2 орсон.

292,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай-18, бөөрөнхий ромашка-9, од-4  орсон.

138,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Бөөрөнхий ромашка-5, башир-6, ромашка-4, од-2  орсон.

112,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Башир-15, од-2  орсон.

219,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-17, од-4  орсон.

103,000₮


Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Хонин нүдэн-5, ромашка-4, од-2  орсон.

124,000₮


Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Хонин нүдэн-4, ромашка-7, од-2 орсон.

Уншиж байна...