230,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд:  Алтанзул - 19  орсон.

90,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Алтанзул  - 7  орсон.

210,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Хонин нүдэн - 5, алтанзул - 14   орсон.

115,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд:  Алтанзул - 9  орсон.

Уншиж байна...