98,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Наранцэцэг  - 11, мини ромашка - 5, хонин нүдэн - 3  орсон.

ШИНЭ
122,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Хонин нүдэн - 3,  зэрлэг сарнай - 3, сарнай - 2, башир - 7  орсон.

226,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон. 

Баглаанд: Сарнай - 17, башир - 3, хонин нүдэн - 1  орсон.

95,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Наранцэцэг - 1, хонин нүдэн - 10  орсон.

139,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд:  Хонин нүдэн - 19  орсон.

106,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд:  Сарнай - 3, хонин нүдэн - 3, башир - 3, жимс - 3  орсон.

107,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай - 1, зэрлэг сарнай - 4, хонин нүдэн - 3, ромашка - 2, мини сарнай - 1  орсон.

451,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай - 8, ромашка - 29, хонин нүдэн - 10  орсон.

ШИНЭ
135,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Хонин нүдэн - 7, сарнай - 3, ромашка - 2, башир - 4  орсон.

ШИНЭ
91,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Хонин нүдэн - 9, од - 2  орсон.

95,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Хонин нүдэн-7, балжингарав-4 орсон.

103,000₮


Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Хонин нүдэн-5, ромашка-4, од-2  орсон.

Уншиж байна...