99,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Мини башир-5, Бөөрөнхий ромашка-3, Балжингарав-4 орсон.

111,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд:  Наран цэцэг -3,  балжингарав -8  орсон.

95,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Хонин нүдэн-7, балжингарав-4 орсон.

234,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Сарнай  - 5, хонин нүдэн - 4, ромашка - 3, бөөрөнхий ромашка - 4, башир - 7, зэрлэг сарнай - 3, балжингарав - 3   орсон.

228,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай - 7, наран цэцэг - 1, зэрлэг сарнай - 6, балжингарав - 5, башир - 5  орсон.

416,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай - 25, балжингарав - 18  орсон.

Уншиж байна...