98,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Наранцэцэг  - 11, мини ромашка - 5, хонин нүдэн - 3  орсон.

95,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Наранцэцэг - 1, хонин нүдэн - 10  орсон.

111,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд:  Наран цэцэг -3,  балжингарав -8  орсон.

108,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Наран цэцэг-2, ромашка-7 орсон.

95,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Наранцэцэг  - 1, хонин нүдэн - 10   орсон.

228,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Сарнай - 7, наран цэцэг - 1, зэрлэг сарнай - 6, балжингарав - 5, башир - 5  орсон.

Уншиж байна...