90,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно.

Баглаанд: Лили-5  орсон.

98,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-2, лили-2, ромашка-3  орсон.

133,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Лили-2, сарнай-5, алтанзул-4 орсон.

346,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-5, сарнай-13, лили-6, бөөрөнхий ромашка-3, башир-8  орсон.

171,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-3, бөөрөнхий ромашка-5, ромашка-4, лили-3  орсон.

265,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-5, лили-9, башир-4, бөөрөнхий ромашка-5  орсон.

ШИНЭ
180,000₮

Хүргэлтийн төлбөр болон НӨАТ орсон.

Баглаанд: Мини башир - 6, мини лили - 5, сарнай - 9   орсон.

153,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Зэрлэг сарнай-6, сарнай-5, лили-2 орсон.

196,000₮


Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-6, лили-3, ромашка-6, од-2 орсон.

135,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон үнэ болно.

Баглаанд:  Сарнай - 5, лили - 4  орсон.

413,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Лили - 9, башир - 15, ромашка - 17  орсон.

155,000₮

Хүргэлтийн төлбөр, НӨАТ орсон болно

Баглаанд: Сарнай-5, лили-4, башир-4 орсон.

Уншиж байна...